Het Bouwbesluit bevat vaktermen en afkortingen die niet bij iedereen bekend zijn. Om zeker te weten dat u de juiste (product)keuze maakt, vindt u hier een korte beschrijving van veel voorkomende termen.

Brandklassen
Om aan te geven hoe een product reageert op brand, wordt sinds 1 april 2012 onderstaande classificering gehanteerd.

 Euroklasse Brandbijdrage
 A1 onbrandbaar*
 A2 nauwelijks bijdrage aan brand
 B beperkte bijdrage aan brand
 C gemiddelde bijdrage aan brand
 D hoge bijdrage aan brand
 E zeer hoge bijdrage aan brand
 F onbepaald

* bij A1-klasse zijn de rookvorming en de druppelvorming niet van toepassing.
Als er ‘(fl)’ achter de brandklasse staat, dan geldt deze brandklasse voor het product in een vloertoepassing. Bijvoorbeeld: A2fl.

 

Classificering Rookvorming
 s1 nauwelijks rookproductie
 s2 gemiddelde rookproductie
 s3 veel rookproductie

 

 Classificering  Druppelvorming
 d0  geen brandende delen
 d1  delen branden korter dan 10 seconden
 d2  delen branden langer dan 10 seconden

 

De brandklasse van een product kan worden weergegeven als: B,s1-d0.

Brandwerendheid
Naast een classificatie op producten, geldt er tevens een classificering voor het berekenen van de brandwerendheid van constructies.  In EN 13501-2 worden onderstaande REIW-waarden in combinatie met een aantal minuten aangehouden.

Eurocode Betekenis Omschrijving
 R Bezwijken Het draagvermogen van de constructie moet gedurende een bepaalde tijd behouden blijven.
 E Vlamdichtheid Een scheidingsconstructie mag aan de niet-verhitte zijde geen vlammen vertonen gedurende 10 seconden.
 I Thermische isolatie op temperatuurstijging De niet-verhitte zijde van het oppervlak mag niet meer dan 140°C gemiddeld en 180°C op enig punt stijgen boven omgevingstemperatuur. Dus praktisch 200°C. Dit geldt voor brandscheidingsconstructies.
 W Thermische isolatie op straling Een brandwerende scheiding moet heel en dicht blijven en er mag ten hoogste een stralingsflux van 15kW/m² op 1 meter afstand worden gemeten.

Brandcompartiment
Een brandcompartiment is bedoeld als maximaal uitbreidingsgebied van brand. Dit kan bestaan uit meerdere bouwwerken of uit een gedeelte van een gebouw.

Subbrandcompartiment
Gedeelte dat in een brandcompartiment valt, bestemd voor beperking van rook en verdere beperking van het uitbreidingsgebied van brand. Personen in deze ruimte zijn enige tijd beschermd als er ergens anders in het brandcompartiment brand uit breekt.

WBDBO
Weerstand tegen branddoorslag en –overslag (WBDBO) is de kortste tijd die brand nodig heeft om zich van de ene naar de andere ruimte uit te breiden. Het betreft een theoretische waarde die aan het bouwwerk is gekoppeld

Branddoorslag verspreiding van brand via de binnenlucht.
Brandoverslag verspreiding van brand via de buitenlucht.

Testen en certificaten
CE markering Voor veel producten die binnen de Europese Unie verhandeld worden, is CE-markering vereist. Deze markering geeft aan dat het product voldoet aan wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

ETA certificaat –  Voor producten zonder geharmoniseerde norm of waarvoor de beoordelingsmethode of essentiële kenmerken binnen deze norm ontoereikend zijn, is een CE-markering op te stellen op basis van een ETA (European Technical Assessment).

DoP verklaring – Producten met een CE-markering moeten sinds 1 juli 2013 een prestatieverklaring hebben. Dit is vastgelegd in de Verordening Bouwproducten. Afnemers van deze bouwproducten krijgen van fabrikanten en importeurs informatie over de prestaties van het bouwproduct.