Een zorginstelling moet zijn opgedeeld in één of meer brandcompartimenten. Extra beschermde vluchtroutes zoals trappenhuizen moeten altijd buiten zo’n compartiment liggen. Zo maakt u de kans op brand of rook in die ruimten zeer klein.

Bij een bouwconstructie van een gebruiksfunctie zonder vloer boven de 5m geldt een constructie-eis van 60 minuten brandwerendheid. Bouwconstructies met vloeren boven de 5m en tot 13m hebben een constructie-eis van 90 minuten. Boven de 13m geldt een 120 minuten brandwerendheid. Deze eisen gelden voor constructies in en grenzend aan een brandcompartiment zonder bedgebied. Voor brandcompartimenten met bedgebied gelden doorgaans strengere eisen. Voor de permanente vuurbelasting is de NEN 6090 te raadplegen. Hierin staan uitzonderingen in vermeld.

Voor uitgebreidere informatie over het brandveiligheid binnen zorginstellingen verwijzen wij u graag naar:
Brandveiligheid binnen zorginstellingen.