De eisen voor een woning zijn afhankelijk van de hoogte en de functie van het gebouw. Als het risico minimaal is dat omliggende panden bezwijken bij brand gelden er geen eisen voor de brandveiligheid. Levert het wel een gevaar op voor constructies buiten de woning, dan gelden er mogelijk wel eisen. Wanneer er bovenliggende woningen, het pand dichtbij de perceelgrens staat of vlakbij andere bebouwing kan er een WBDBO-eis van kracht zijn. Voor de permanente vuurbelasting is de NEN 6090 te raadplegen. Dit geldt voor woningen tot 7m hoogte. Voor woningen hoger dan 7m is er geen reductie.