Een parkeergarage is volgens het Bouwbesluit maximaal 1000m². Het compartiment is vaak groter dan de gestelde eis van 1000m². In dat geval moet er een gelijkwaardige oplossing komen, bijvoorbeeld installatietechnische maatregelen.

Tussen de brandwerende scheidingswanden en -vloeren geldt een WDBDO-eis van 30 minuten als het parkeerdek tot 5m boven meetniveau ligt. Deze eis is 60 minuten als het parkeerdek meer dan 5m boven het meetniveau ligt. Als de bouwconstructie niet binnen het brandcompartiment valt, geldt een zwaardere eis. Wanneer de parkeergarage als één brandcompartiment wordt uitgevoerd, geldt de eis van 60 minuten niet. Voor het in stand houden van vluchtroutes kan de eis van 30 minuten wel gelden. Voor de permanente vuurbelasting is de NEN 6090 te raadplegen. Hierin staan uitzonderingen in vermeld.