Meer dan de helft van het aantal doden dat dit jaar bij branden is gevallen, bestaat uit ouderen. Dat is veel meer dan in voorgaande jaren, zegt lector René Hagen van de Brandweeracademie. Hij pleit voor het afstemmen van brandveiligheidsvoorschriften voor het type bewoners.

De Persdienst, de landelijke redactie voor regionale dagbladen, schrijft dat ouderen veelal moeten vluchten vanwege de snelle verspreiding van rook. Dat is voor hen lastig of fysiek zelfs onmogelijk. Hagen pleit voor brandwerende maatregelen die ervoor zorgen dat het vuur zich beperkt tot één ruimte. Bewoners van de seniorenflat hoeven dan niet te vluchten of te worden geëvacueerd.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie zegt eind april een bijeenkomst te houden om te kijken hoe brandveiligheid verbeterd kan worden.

 

Bron: www.brandveilig.com