Brandpreventiespecialist Promat heeft een tool ontwikkeld om de noodzakelijke brandbescherming te berekenen van stalen draagstructuren. De Promat Steel Calculator becijfert exact de juiste beschermingsdikte die brandwerende platen van Promat moeten hebben om brandoverslag en vroegtijdig bezwijken van een constructie te voorkomen. Per project kunnen de vereisten sterk verschillen, daarom moet een aantal specifieke waarden worden ingevuld. De gebruiker die de online tool gebruikt, begint met het kiezen van een product of categorie en wordt via een aantal stappen naar het resultaat geleid. Het programma voert de complexe calculaties automatisch uit, waarna er een kant-en-klaar document uitrolt.

 

Bron: Cobouw / Promat.nl