27/11/2015

Wat brand de Nederlandse samenleving kost

Elk jaar kost het materiële verlies als gevolg van brand de maatschappij 850 miljoen euro; Jaarlijkse kosten van brandweerdiensten: 1,1 miljard euro; 2013/2014: 102 branden, per incident meer dan 1 miljoen euro schade; Industriële gebouwen verwoest door brand zijn gemiddeld 25 jaar oud; Elk jaar overlijden er 60 tot 80 mensen door branden; Elk jaar […]

Lees meer
20/11/2015

Nieuwe editie van “De Essentiële bouwkundige controlepunten”

Tijdens de BBN Studiedag op 19 november 2015 is traditiegetrouw de nieuwe editie van “De Essentiële bouwkundige controlepunten” uitgereikt. Deze editie is ook dit jaar weer tot stand gekomen door de samenwerking tussen BBN, Brandweer Nederland en Vereniging Bouw- en Woningtoezicht. Het nieuwe exemplaar is vanaf vandaag te  downloaden. Bron: www.bbn.nu

Lees meer
20/11/2015

Kansen voor brandveiliger gebouwen

Wordt de Wet verbetering kwaliteitsborging komende maanden ingevoerd? Het is de wet die de controle op de nieuwbouw volledig anders gaat regelen. Er wordt al tien jaar aan gewerkt. En er zijn zoveel ontwikkelingen dat ik deze column nodig heb om de situatie en de positie van BBN hierin enigszins te verduidelijken. Het is na […]

Lees meer
01/10/2015

De 5 trends in brandveiligheid

Minder regels, goed geïsoleerde woningen en een ouder wordende bevolking – zomaar een aantal trends die de visie op brandveiligheid verandert. Lieuwe de Witte, docent en onderzoeker bij de Brandweeracademie, somt op de SSA 2015 de vijf belangrijkste trends in brandveiligheid op. 1. Veranderende wet en regelgeving “De overheid verandert de wet- en regelgeving. Regels verschuiven […]

Lees meer
28/08/2015

Brandveilig gedrag

Het zijn spannende tijden voor de verbetering van kwaliteitsborging in de bouw. Het wetsvoorstel hiervoor is dezer dagen naar de Tweede Kamer gestuurd en de eerste praktijkproef met verbetering van kwaliteitsborging is gehouden. Uit de eerste pilot met verbetering van kwaliteitsborging komen nog wel punten van aandacht: subjectiviteit van de borger, de aannemer die zwaar […]

Lees meer
06/08/2015

Niet ‘brandveilig’ maar ‘vluchtveilig’

Vaak wordt de term ‘brandveilig’ gebruikt, terwijl er nog niet eens sprake is van ‘vluchtveilig’. Daarom doet Hans Sevenstern een oproep aan de overheid om bij het toepassen van de bouwregelgeving niet langer de term ‘brandveilig’ te gebruiken. De brandweer wordt in Nederland nog altijd gezien als een autoriteit. Dus als de brandweer zegt dat […]

Lees meer
28/05/2015

Grote invloed gebruiksgedrag op brandveiligheid

  Gebruikers van gebouwen zijn vaak slecht op de hoogte van de brandveiligheidsaspecten.Brandscheidingen worden doorboord of verwijderd en vluchtroutes worden soms benut voor opslag: het zijn maar enkele voorbeelden die brandveiligheidsvoorzieningen teniet kunnen doen. ‘‘De kwaliteit in de bouw is prima, maar 80 procent van de brandschade is het gevolg van vermijdbaar gedrag’’, aldus Charles […]

Lees meer
09/04/2015

Seniorenflats moeten brandveiliger

Meer dan de helft van het aantal doden dat dit jaar bij branden is gevallen, bestaat uit ouderen. Dat is veel meer dan in voorgaande jaren, zegt lector René Hagen van de Brandweeracademie. Hij pleit voor het afstemmen van brandveiligheidsvoorschriften voor het type bewoners. De Persdienst, de landelijke redactie voor regionale dagbladen, schrijft dat ouderen […]

Lees meer
13/03/2015

De drie grootste risico’s van rook

Rookontwikkeling bij brand brengt specifieke risico’s met zich mee. In dit artikel wordt ingegaan waarop u moet controleren bij platen, wanden, isolatiemateriaal en brandwerende doorvoeringen in relatie tot brand en rook. Of het nu gaat om bouwen of verbouwen van (bestaande) gebouwen, je hebt altijd te maken met het risico op brand. Het is zaak […]

Lees meer
03/02/2015

Is er een verschil tussen WBDBO en brandwerendheid?

Een heldere uitleg over deze twee lastige begrippen. Er is een groot verschil tussen WBDBO (weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag) en brandwerendheid. Deze begrippen worden vaak door elkaar gehaald. De WBDBO betreft de eis volgens het bouwbesluit. De brandwerendheid is de constructie-eigenschap waarmee aan de WBDBO -eis kan worden voldaan. De WBDBO is een aan […]

Lees meer
Wij verzoeken u onderstaande gegevens in te vullen. Aangevraagde monsters en/of documentatie zullen binnen 48 uur bij u bezorgd worden.
Velden met een * zijn verplicht