Bij het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) is voor bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten NEN 6068 gepubliceerd. Deze norm is in het Bouwbesluit aangewezen om de uitbreiding van brand in gebouwen te beperken.

 Belangrijkste wijzigingen in NEN 6068

  • Toevoegen van methode voor berekening van brandoverslag via dakkapellen, -ramen en – openingen. waardoor ‘achterover’ hellende gevels (90 tot 25 graden) nu binnen het toepassingingsgebied van deze norm vallen. Deze berekening resulteert voor de meeste situaties in kortere benodigde ‘veilige’ afstanden tot andere dak- en gevelopeningen dan de bestaande vuistregel. Bij het opnieuw doorrekenen van bestaande situaties kan het daarom voorkomen dat er minder voorzieningen nodig zijn dan in het verleden zijn getroffen.
  • Toevoegen brandcompartimenten met zeer grote gevelopeningen (meer dan 50% van de vloeroppervlakte) aan het toepassingsgebied van norm.
  • Toevoegen berekening hoge gevelopeningen (hoogte/breedte-verhouding groter dan 4) aan norm.

 

Meer informatie over NEN 6068 vindt u hier.

 

Bron: Brandveilig.com