Isolatiematerialen worden vaak toegepast om constructies brandwerend te maken. Deze producten worden vaak met andere producten samengevoegd tot een geheel. Aan dat geheel wordt dan een bepaalde brandveiligheidseis gesteld. Een overzicht van de geldende brandwerendheidseisen. Dit artikel biedt inzicht in brandwerende platen, blokken en isolatiematerialen; en de bijbehorende regels en normen. De informatie komt uit het boekje Essentiële bouwkundige Controlepunten van BBN.

Hoe brandwerend moet een constructie zijn?

Hoe brandwerend een constructie moet zijn, is afhankelijk van het type constructie, de toepassing, de uitvoering, de belasting en de wijze waarop de constructie aan een brand kan worden blootgesteld. Zo worden er aparte eisen gesteld aan:

 • Staal-, beton-, hout-, en andere constructies
 • Vloeren, daken, plafonds
 • Binnen- en buitenwanden
 • Gevels
 • Normale deuren, industriële deuren, glasconstructies
 • Ventilatiekanalen, rookgasafvoer, brandkleppen
 • Brandwerende naden en doorvoeringen

In principe gelden de algemene brandveiligheidseisen aan stabiliteit (R), vlamdichtheid (E), isolatie (I), straling (W), rookdichtheid (S).

Ook worden eisen gesteld aan het brandgedrag van bijvoorbeeld wanden en vluchtwegen, onderzijde dakconstructie, vloeren, buitengevel (afhankelijk van wel of geen openingen) en overige. Dit systeem van zogenoemde ‘Euroklassen‘ volgens de NEN EN 13501-1 is gebaseerd op een klassenindeling aan de hand van producteigenschappen of parameters. Voor elke klasse gelden criteria voor een bepaalde combinatie van producteigenschappen. Afhankelijk van de prestatie van het materiaal op de verschillende producteigenschappen wordt het materiaal in een bepaalde brand- en rookklasse ingedeeld.

Waar let je op?

Toch zijn de eisen afhankelijk van verschillende zaken en toepassingen.

 • Welke functie heeft het constructieonderdeel?
 • Welke prestatie moet de constructie leveren?
 • Welke bewijsvoering is aanwezig?
 • Op welke wijze kan het toegepaste product worden gecontroleerd en onderhouden?
 • Welke voorzieningen zijn getroffen bij de aansluitingen?
 • Zijn er openingen in de constructie?

Bevordert de isolatie de brandvoortplanting?

Het Bouwbesluit stelt eisen aan het brandgedrag van bouwmaterialen middels brandvoortplantingsklassen. Bij toepassing van bouwmateriaalcombinaties voorzien van isolatiemateriaal zal met name de toplaag bepalen aan welke brandvoorplantingsklassen deze voldoet. Echter, indien het paneel of het bouwelement ergens doorbroken is (denk aan leidingdoorvoeren of kieren ten gevolge van deformatie bij brand) kan in de praktijk de isolatie gaan bijdragen aan brandvoortplanting. De relatie tussen de prestatie-eisen uit het Bouwbesluit en dit mechanisme is niet eenduidig. Uiteraard kan door toepassing van brandwerend isolatiemateriaal dit ongewenste brandvoortplantingsmechanisme worden voorkomen.

Brandwerendheid isolatiematerialen controleren: 6 checks

Wanneer je platen, blokken of isolatiematerialen toepast, is het belangrijk om diverse zaken in het achterhoofd te houden.

 1. Gaat het om een scheidende, scheidend dragende of alleen een dragende constructie?
 2. Welke eisen met betrekking tot de criteria (NEN 6069) stabiliteit (R), vlamdichtheid (E), isolatie (I), rookdichtheid (S), mechanische impact (M) worden hieraan gesteld?
 3. Voldoet de toegepaste constructie inclusief de eventuele bekleding aan de gestelde eisen?
 4. Voldoet het oppervlak aan de gestelde eisen met betrekking tot brandreactie (Euroklasse A t/m F) in relatie tot de functie van de ruimte?
 5. Is, indien de kern van een brandwerende scheiding brandbare isolatie bevat zoals houtwol of kunststof schuimen, de wand getest met de doorvoeringen, zoals die in de praktijk worden aangebracht?
 6. Zijn de uitgangspunten zoals vastgelegd in het testrapport in overeenstemming met de praktijk?

Daarnaast moet de informatie over het onderhoud en controle van de brandwerende oplossingen beschikbaar zijn voor de eigenaar, de controleur, de gebruiker en eventueel diens verzekeraar. Deze moet jaarlijks aantonen dat zijn brandwerende voorzieningen zijn gecontroleerd en voldoen aan de gestelde brandveiligheidseisen.

 

Bron: Brandveilig.com