Charles Meijer, voorzitter van de Vakgroep brandveilig leven van Brandweer Nederland

Charles Meijer, voorzitter van de Vakgroep brandveilig leven van Brandweer Nederland

 

Gebruikers van gebouwen zijn vaak slecht op de hoogte van de brandveiligheidsaspecten.Brandscheidingen worden doorboord of verwijderd en vluchtroutes worden soms benut voor opslag: het zijn maar enkele voorbeelden die brandveiligheidsvoorzieningen teniet kunnen doen. ‘‘De kwaliteit in de bouw is prima, maar 80 procent van de brandschade is het gevolg van vermijdbaar gedrag’’, aldus Charles Meijer, voorzitter van de Vakgroep brandveilig leven van Brandweer Nederland.

 

‘‘Zodra een gebouweigenaar de omgevingsvergunning voor een gebouw in handen heeft, denkt hij vaak: nu kan mij niets meer gebeuren. De werkelijkheid is helaas anders’’, waarschuwde Meijer tijdens het Nationaal Brandveiligheidsevenement 2015 in Utrecht. ‘‘De eigenaar weet niet dat zijn gebouw weliswaar voldoet aan het Bouwbesluit, maar desondanks tot de grond toe af kan branden. Het enige doel van het Bouwbesluit is namelijk om de mensen veilig buiten te krijgen en schade bij de buren te voorkomen.’’

Volgens Meijer moet een gebouweigenaar goed op de hoogte zijn van de brandeigenschappen van een pand: welke materialen zijn er gebruikt en is er gekozen voor alternatieve oplossingen in het kader van gelijkwaardigheid? Is er door de aannemer niet bezuinigd op materialen tijdens de bouw? Hoe moet ik het gebouw brandveilig gebruiken? ‘‘Het is dan ook niet verwonderlijk dat 80 procent van de branden ontstaat door vermijdbaar gedrag. Vluchtdeuren zijn gebarricadeerd tegen ongewenst bezoek. Er zijn gaten gemaakt in brandwerende wanden voor leidingdoorvoeren, zonder deze daarna brandwerend af te werken. Soms worden brandscheidingen zelfs weggebroken. Of men gebruikt een deel van een vluchtroute uit onwetendheid voor opslag van materialen.’’

En dan is ook nog sinds 1 januari 2014 het vernieuwde Brandregres van kracht. Meijer: ‘‘Kort gezegd houdt dit in dat in de zakelijke markt brandverzekeraars een uitgekeerde brandschade volledig op de veroorzaker kunnen verhalen. Dus mocht de brand schade veroorzaken aan derden, dan kan er sprake zijn van miljoenenclaims. Tel daarbij op dat een bedrijf lange tijd stilligt na een brand en dan is de trieste constatering dat veel bedrijven een brand niet overleven.’’

Ook de brandweer worstelt met de onduidelijkheid rond materiaalgebruik en inrichting van gebouwen. ‘‘Wij willen weten wat zich achter de voordeur bevindt. Bij twijfel gaan we niet naar binnen. Wat dat betreft juichen we de komst van private kwaliteitsborging met een gebouwdossier bij oplevering toe. Hierin zijn alle gebouweigenschappen vastgelegd. Belangrijk is wel dat het gebouwdossier ook tijdens het gebruik actueel blijft. Op basis van het digitale gebouwdossier kan de brandweer snel inzicht krijgen in degebouweigenschappen en de inzet daarop afstemmen. We moeten de keten bij private kwaliteitsborging dus doortrekken naar het gebruik!’’

 

Bron: Cobouw