Minder regels, goed geïsoleerde woningen en een ouder wordende bevolking – zomaar een aantal trends die de visie op brandveiligheid verandert. Lieuwe de Witte, docent en onderzoeker bij de Brandweeracademie, somt op de SSA 2015 de vijf belangrijkste trends in brandveiligheid op.

1. Veranderende wet en regelgeving
“De overheid verandert de wet- en regelgeving. Regels verschuiven van middelvoorschriften naar doelvoorschriften, de doelvoorschriften worden beter verwoord en de kwaliteitsborging komt bij de markt te liggen. Kortom: de verantwoordelijkheid voor een brandveilige omgeving ligt meer bij de branche.”

2. Van regelgericht naar risicogericht
“Tot nog toe keken we niet veel naar de kans op brand, maar vooral naar het effect van een brand. Of dat acceptabel was. Nu verandert die visie meer richting de risico’s. Heeft een brand een grote kans, klein effect; kleine kans, klein effect; grote kans, groot effect of kleine kans, groot effect. En willen we dat? Deze benadering levert een voordeel op. Je krijgt beter inzicht in wat je nodig hebt. Anderzijds is het ook lastig, omdat er weinig kwantitatieve data beschikbaar is. Hoe groot de kans mag zijn op brand, wordt vooral acceptabel gevonden op consensusniveau.”

3. Energiezuinig bouwen en kunststof meubels
“Er worden steeds steeds meer goed geïsoleerde woningen gebouwd. Fijn voor de energierekening. Maar als er brand uitbreekt, heeft dat een groot risico voor de inwoners en hulpdiensten. Er komt namelijk meer rook en ook giftige rook vrij.”

4. Vergrijzende bevolking
“Ieder jaar zorgen woningbranden voor tientallen doden en gewonden. Vooral in de groep van 65 jaar en ouder. Deels komt dit doordat ouderen langer thuis wonen. Ook wonen ouderen vaker in dezelfde gebouwen. Het belangrijkste is dat de brandveiligheid voor deze doelgroep onvoldoende is en daar moeten we aan werken.”

5. Professionalisering brandweer
“Voorheen was het credo bij de brandweer ‘we gaan naar binnen en bestrijden de brand’. Nu is dat anders. De nieuwe visie luidt ‘voorkomen, is beter dan genezen’. De brandweer zet dus meer in op doelgroepbenadering en brandveilig leven.”

 

BRON: Brandveilig.com