In navolging van de acties door de Dierenbescherming en diverse rapporten met betrekking tot brandveiligheid in veestallen (o.a. het rapport gepubliceerd door KRID bv) heeft het kabinet besloten dat dieren belangrijker zijn dan dingen en dus meer bescherming verdienen.

Op 22 december 2011 is het Actieplan Stalbranden 2012-2016 gepubliceerd en aan de Kamer gestuurd. Het plan heeft tot doel het aantal stalbranden en het aantal dieren dat omkomt bij stalbranden fors te verminderen. Onderdeel van het aktieplan was het uitvoeren van onderzoek naar de vraag hoe dierverblijven brandveiliger kunnen worden en of regelgeving daar een bijdrage aan kan leveren.

Op basis van het onderzoek dat gepubliceerd is in november 2012 zijn diverse adviezen uitgebracht. De stuurgroep vindt dat dieren beter beschermd moeten en kunnen worden tegen brand. Zij stelt voor om onder de categorie lichte industrie in het Bouwbesluit een aparte subcategorie voor het bedrijfsmatig houden van dieren te introduceren en de regelgeving voor deze categorie op de volgende onderdelen aan te scherpen:

  1. Bij nieuwbouw moet de technische ruimte minimaal 60 minuten brandwerend zijn. Een brand ontstaat vaak in deze ruimte door o.a. kortsluiting;
  2. Bij nieuw- en verbouw moeten constructieonderdelen van en aankleding in stallen tenminste voldoen aan brandklasse B. Een brand kan zich in een stal vaak snel uitbreiden via deze onderdelen of aankleding.

Het kabinet neemt dit advies over, de minister voor Wonen en Rijksdienst zal daartoe een wijziging van het Bouwbesluit 2012 in procedure brengen. Vaststelling en publicatie van deze wijziging is voorzien per oktober 2013. De wijziging niet direct in werking treden, maar in principe op 1 januari 2014.