Het zijn spannende tijden voor de verbetering van kwaliteitsborging in de bouw. Het wetsvoorstel hiervoor is dezer dagen naar de Tweede Kamer gestuurd en de eerste praktijkproef met verbetering van kwaliteitsborging is gehouden.

Uit de eerste pilot met verbetering van kwaliteitsborging komen nog wel punten van aandacht: subjectiviteit van de borger, de aannemer die zwaar leunt op de kwaliteitsborger, de tijd die de kwaliteitsborger krijgt voor de borging, en de wettelijke vastlegging van eisen zijn een paar van die punten.

Gedragscode

Ondanks dat er nog werk aan de winkel is, zetten we dus stappen om de marktpartijen meer dan nu het geval is de brandveiligheid te laten regelen. Ieders inspanning en betrokkenheid is daarbij vereist. De gedragscode van BBN en het commitment dat de BBN leden hiermee laten zien, zijn hieraan ook een bijdrage.

Brandveilig gedrag

Gebruiksgedrag heeft grote invloed op de brandveiligheid, dat benadrukt Charles Meijer van de vakgroep brandveilig leven van Brandweer Nederland. Belangrijk ook om je te realiseren dat je er met een constructie die de relevante brandtest heeft gehaald nog niet bent. Je zult het ook goed moeten borgen bij de gebruiker. En dat zijn er velen. Eigenlijk iedere burger in Nederland. BBN heeft daarom al eens gepleit voor een soort Postbus 51 campagne voor brandveiligheid, zodat het brandveilig gedrag bij de hele bevolking met een brede campagne gestimuleerd wordt. Natuurlijk moeten daarbij de bestaande initiatieven door blijven gaan. De jaarlijkse update van ons boekje Essentiële bouwkundige controlepunten is weer in voorbereiding, en trainingen essentiële controlepunten en de toepassing ervan worden steeds meer gegeven.

Keuzes

De basis van gedrag is keuze en die maak je vaak aan de hand van de risico’s die je verwacht tegen te komen. Daarom is het  – zeker als het gaat om brandveiligheid – van belang een duidelijk besef te hebben van die risico’s. De vraag is of dat altijd aanwezig is. De Rabobank publiceerde recentelijk een rapport, waarin zij aangaf dat het besef van brandrisico bij het MKB vaak onvoldoende is. Men onderschat de impact op de continuïteit van het bedrijf (faillissement) en op het persoonlijk leven. Ook onderschat men de kans dat er brand uitbreekt. Heel menselijk, maar wel reden voor het MKB om risico’s verbonden aan brand beter in beeld te krijgen en passende maatregelen te nemen. Voor de hand liggende maatregelen die vrij gemakkelijk te nemen zijn, zoals de bouwkundige staat van het pand doornemen. Dit kan met het boekje Essentiële bouwkundige controlepunten. Hiermee wordt bijvoorbeeld gekeken naar het compartimenteren van technische ruimten en branddoorslag en -overslag  naar buren, andere huurders en gebouweigenaren.

Buren

En dan de buren; die wil je toch niet opzadelen met jouw brand! Laat staan dat jouw pand ten onder gaat aan de brand veroorzaakt door een buur. Daar hoort ook aandacht bij voor risico’s, zoals de toegenomen brandlast, brandverspreiding via de spouw, brandwerendheid van de draagconstructie, rookwerendheid. Echter, vooral het perspectief van verschillende gebouweigenaren zal leidend zijn. Het recht op eigen brand is dan ook niet voor niets het thema van de BBN studiedag 19 november a.s.!

Deze blog is geschreven door Joric Witlox. Hij is voorzitter van vereniging Brandveilig Bouwen Nederland (BBN).

 

Bron: Brandveilig.com