Een parkeergarage is een goede oplossing voor het parkeerprobleem in binnensteden en onder grote wooncomplexen, maar kan ook een bron van problemen zijn. Dat bewijst de brand op 26 september 2015 in Bergen op Zoom. Een relatief nieuw complex raakt zwaar beschadigd door een forse brand in het parkeerdeel.

Het probleem van brand in een parkeergarage speelt al geruime tijd. Zoals onderstaand overzicht te zien is varieert dit van geringe tot enorme schade. Brand in een parkeergarage kan op diverse manieren ontstaan. Brandstichting is een belangrijke oorzaak, maar ook voertuigen zelf zijn een grote bron van ellende. Brandstichting kan voor een belangrijk deel voorkomen worden door een adequate toegangscontrole, de voertuigen zelf zorgen voor een moeilijker oplosbaar probleem.

Bij brandproeven wordt gerekend met een gebruiksoppervlak van ca. 25 m2 per auto en een verbrandingswaarde van 5020MJ/auto. Later is dit bijgesteld als gevolg van het toenemend gebruik van kunststof in moderne auto’s: 6650MJ/auto is een meer reële waarde. Als tussenruimte tussen de voertuigen wordt een afstand genomen van 50 tot 70cm. Volgens de modellen zouden er vier auto’s gelijktijdig betrokken zijn bij een brand. De praktijk bewijst echter dat dit aan de ‘zuinige’ kant is.

 

Brand in parkeergarage

 

BRON:WWW.BRANDVEILIG.COM