vierde-dode-flatbrand-in-seniorencomplex-nijmegen
Het kabinet wil burgers en met name senioren beter beschermen tegen (de gevolgen van) brand. Dat stelt een brief aan de Tweede Kamer. Minister Blok wil in dit voorjaar overleggen met projectontwikkelaars en woningcorporaties die zich richten op ouderenhuisvesting om te kijken wat ze kunnen bereiken aan betere bescherming tegen brand. Met name ouderen lopen gemiddeld vaker brandwonden op en de kans dat zij overlijden aan de gevolgen van een woningbrand is 2,7 keer zo groot als bij personen beneden de 65 jaar.

Brandveiligheidsregels voor seniorenwoningen
Er moeten aparte, scherpere brandveiligheidseisen voor seniorenwoningen komen, concludeert de Brandweeracademie na een uitgebreide studie. Als er niets gebeurt, zal het aantal ouderen dat omkomt bij een woningbrand de komende jaren verdubbelen. Dat meldt de NOS.

Ouderen zijn extra kwetsbaar voor brand. Er zijn vier risicofactoren waarbij brand in seniorenwoningen kan ontstaan: roken, koken, elektrische apparatuur en elektrische kacheltjes. Lector Brandpreventie René Hagen van het Instituut voor Fysieke Veiligheid (waar de Brandweeracademie onderdeel van is): “Niets doen is geen optie. Als we willen dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen, heeft dat consequenties en zullen er maatregelen moeten genomen.”

Oplossingen
In het rapport van Hagen staan diverse oplossingen. Zo kunnen er speciale sprinklerinstallaties bij de zuigkap geïnstalleerd worden, of rookmelders die een melding geven aan buren, hulpverlening of de brandweer. Daarbij zijn extra voorzieningen belangrijk door de verminderde mobiliteit van ouderen. Toch gelden voor woningen in seniorencomplexen dezelfde brandvoorschriften als voor gewone woningen. “We hebben het in Nederland zo geregeld dat we ervan uitgaan dat mensen zelfstandig kunnen vluchten”, zegt Hagen. “Dat mensen in 30 seconden door rook kunnen vluchten. Dat komt neer op 30 meter, maar dat lukt ouderen niet. De mensen in seniorencomplexen wonen daar wel zelfstandig, maar zijn niet zelfredzaam.”

Maatregelen
Hagen pleit voor extra veiligheidsmaatregelen en denkt dat een zelfde aanpak gehanteerd moet worden als bij ziekenhuizen, verpleeghuizen en gevangenissen. Het ministerie van Wonen komt in maart 2016 met een reactie op het rapport.

 

Bron: brandveilig.com / NOS.nl